Speelplein Hobbes

Attesten

De KWB en Ferm van Appelterre-Eichem hebben zich geëngageerd om hun leden €1 per dag per kind speelpleinwerking terug te betalen. Cumuleerbaar per vereniging.
Bij KWB is er een maximum van €30 per kind.

Ook de Gezinsbond van Appelterre-Eichem voorziet een financiële tegemoetkoming voor hun leden van €1 per dag per kind met een maximum van €25 per kind voor de gehele periode. Het bedrag, waarop elkeen recht heeft, zal op het einde van de vakantie op de lidkaart worden opgeladen.

logo kansenpas

We engageren ons ook voor de kansenpas d.w.z. dat mensen die via het ocmw hier recht op hebben ook bij ons terecht kunnen voor vermindering. Meer info hierover bij de organisatie of Stad Ninove.

Via uw ziekenfonds kan u een bedrag terugvorderen. De documenten hiervoor kan u aanvragen bij hen en deze door ons laten invullen.
Speelpleinwerking kan u inbrengen in uw belastingsaftrek. Het attest is verkrijgbaar op aanvraag via mail naar Stefan.

Voor meer info kan je terecht bij onze hoofdanimator of je kan ons altijd contacteren.

Vraag u attest aan door te mailen naar stef.vandeneynde@gmail.com