Speelplein Hobbes

Inschrijving

De betaling voor de speelpleinwerking is als volgt:

  • 8 euro voor speelplein "Bubbel lager onderwijs" (geboortejaar 2015 tot en met 2010)
  • 10 euro voor speelplein "Bubbel kleuter" (geboortejaar 2019 tot en met 2016)
  • 5 euro voor een halve dag speelplein (enkel mogelijk bubbel kleuter)

Voor de "Bubbel kleuter" voorzien we extra begeleiding voor zorg.
We willen jullie vragen zoveel mogelijk vooraf in te schrijven.

Gezien er nog geen specifieke maatregelen opgelegd zijn in kader van de corona-situatie, houden we ons momenteel nog even aan de maatregelen die vorig jaar van kracht waren. Om alles optimaal en met de nodige veiligheid voor kinderen en animatoren te laten verlopen, hanteren we dit jaar opnieuw een systeem van voorinschrijvingen.

Dit betekent dat wie ingeschreven is, voorrang krijgt op die dag dat hij/zij ingeschreven is.